Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Prace Archiwalno-Konserwatorskie (ISBN 0860-0058) to najstarsze czasopismo naukowe wydawane przez archiwum państwowe w Polsce, ukazuje się od 1977 r. Publikuje oryginalne artykuły naukowe, edycje źródeł oraz komunikaty i teksty kronikarskie. Zakres zainteresowania pisma to:

  • archiwistyka teoretyczna i stosowana,
  • archiwoznawstwo,
  • społeczne i edukacyjne funkcje archiwów,
  • konserwacja i restauracja archiwaliów,
  • historia regionu siedleckiego, źródłoznawstwo i nauki pomocnicze historii.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja papierowa, która ukazuje się co dwa lata.

Przesyłane materiały publikowane są na bieżąco w wersji elektronicznej.

 

ZAPRASZAMY DO AKTUALNOŚCI