Zeszyt 20 (2018)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 grudnia 2020

Grzegorz Welik

Podwójny jubileusz „Prac Archiwalno-Konserwatorskich”

 

Mirosław Z. Roguski,

Onufry Oborski i inni. Postawy i działalność konsyliarzy targowickich ziemi liwskiej w czasach Sejmu Wielkiego, konfederacji targowickiej i powstania kościuszkowskiego

 

Piotr Woźniak

Dzieje organów w kościele parafialnym w Łosicach od XVIII w. po czasy współczesne

 

Andrzej Chojnacki

Antoni Hincz (1794 - 1873). Oficer artylerii Królestwa Kongresowego, urzędnik województwa podlaskiego, guberni podlaskiej i lubelskiej

 

Bogusław Niemirka

Rodowód Henryka Sienkiewicza w świetle badań archiwalnych

 

Mateusz Łodyga

Zwalczanie organizacji komunistycznych, funkcjonujących w latach 20. XX w. na terenie powiatu węgrowskiego, w świetle akt „Wielkiego procesu przeciwko 24 komunistom”

 

Bernard Sobiczewski

Po prostu ludzie wszystkiego się boją, nikomu nie ufają”. Lęki i obawy mieszkańców Siedlec i powiatu siedleckiego w latach 1944-1945

 

Dariusz Magier

Główne elementy kultury biurokratycznej partii komunistycznej w Polsce w latach 1944-1989

 

Tomasz Jaszczołt

Testament Adama Olędzkiego, starosty drohickiego i właściciela Siedlec z 1625 r.

 

Krystyna Jastrzębska

Nowe materiały archiwalne struktur NSZZ „Solidarność” i Akcji Wyborczej Solidarność w Archiwum Państwowym w Siedlcach. Przyczynek do historii powstania i działalności społeczno-politycznej

 

Andrzej W. Kaczorowski

Zenon Piotr Borkowski, W cieniu Kościoła. Część I, Powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”w byłym województwie siedleckim. Listy z internatu. Część II, Siedlce 2016

 

Andrzej W. Kaczorowski

Agnieszka Andrzejewska, NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze – Oddział w Siedlcach. Kalendarium i wybór dokumentów. Część 1. Od nadziei do interny, Wydawnictwo Fundacja Gazety Podlaskiej im. prof. Tadeusza Kłopotowskiego, Siedlce 2015

 

Kronika wydarzeń w Archiwum Państwowym w Siedlcach X 2014 - IX 2016 r.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie