Zeszyt 18 (2014)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 grudnia 2020

Mirosław Z. Roguski

„Sejmik gabinetowy”. Stronnictwo dworskie na terenie ziemi liwskiej w czasach stanisławowskich (1765-1795)

 

Artur Rogalski

W sprawie Prota Lelewela czyli postulat biografii historycznej

 

Andrzej Chojnacki

Przykłady osadnictwa wojskowego w regionie siedleckim po upadku powstania listopadowego

 

Rafał Dmowski

Kapituły diecezji podlaskiej w latach 1918 – 1939

 

Szymon Tadeusz Krawczak

Ks. Jan Urban i geneza pisma „Oriens” (cz. 1)

 

Bogusław Niemirka

Działalność publiczna Feliksa Grzymały (1872 - 1950)

 

Bernard Sobiczewski

Pion śledczy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Siedlcach 1944 - 1954. Ludzie i działalność

 

Anna Jaworek

Ludność żydowska na podstawie akt stanu cywilnego gminy Mordy z lat 1810-1825

 

Grzegorz Welik

Zestawienie spisów właścicieli majątków ziemskich guberni siedleckiej

 

Julita Chojnacka

Przykłady propagandy komunistycznej z akt Prokuratury Sądu Okręgowego w Siedlcach z lat 1934-1935

 

Krystyna Jastrzębska

Zestawienie siedleckich zakładów zarejestrowanych w NSZZ „Solidarność” „Ziemia Podlaska”i NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze w latach 1980-1981

Kronika wydarzeń w Archiwum Państwowym w Siedlcach

Galeria

  • Powiększ zdjęcie