Zeszyt 22 (2020)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 listopada 2022

ZESZYT 22 (2020)

 ukazał się 27 listopada 2020 r.

 

Strona redakcyjna i spis treści

 

MIROSŁAW ROGUSKI

Starostwo niegrodowe korytnickie i jego starostowie

 

MAŁGORZATA ROSPARA

Księgozbiór i zainteresowania bibliofilskie Tylmana z Gameren, architekta węgrowskich kościołów

 

ULADZIMIR LIAUSHUK

Miscellanea jesuitica z czasów nauki Marcina Poczobuta-Odlanickiego w Grodnie w latach 1738–1745

 

JAN ŁAWICKI

Wojciech Bogusławski (1781-1852) - ziemianin podlaski rodem z Wielkopolski

 

MARCIN KRASUSKI

Mieszkańcy Karwowa na podstawie akt stanu cywilnego parafii Trzebieszów z lat 1810-1825

 

RAFAŁ DMOWSKI

Duchowieństwo rzymskokatolickie a wojna polsko-bolszewicka ze szczególnym uwzględnieniem diecezji janowskiej czyli podlaskiej

 

BOGUSŁAW NIEMIRKA

Bitwa polskich ułanów pod Skrzeszewem i Frankopolem w dniu 19 sierpnia 1920 r. w świetle źródeł archiwalnych

 

ZOFIA SIDORCZUK-ANDRZEJEWSKA

Mogiły wojenne z 1920 roku w rejonie siedleckim

 

WITOLD BOBRYK

Sprawa odznaczenia Feliksa Kalińskiego Krzyżem Srebrnym Orderu Wojskowego „Virtuti Militari”

 

JULITA CHOJNACKA

Aktywność komunistyczna w Siedlcach i powiecie siedleckim w latach 1926-1929 w świetle raportów policyjnych i lokalnej gazety „Podlasiak”

 

WITOLD OKNIŃSKI

Absolwenci Gimnazjum i Liceum im. B. Prusa w Siedlcach pochodzenia żydowskiego w latach 1923-1939 i ich losy

 

DOROTA CABAJ

Początki Archiwum Państwowego w Siedlcach – działalność placówki w latach 1950–1964

 

DARIUSZ MAGIER

Akademicki klub dyskusyjny „Pod Lwem” (1974–1977) w świetle materiałów operacyjnych Służby Bezpieczeństwa. Przyczynek do dziejów kształtowania się środowiska akademickiego w Siedlcach

 

DAWID DRZEWOWSKI

Dzieje, ustrój wewnętrzny i działalność firmy Jastrzębski Opel Siedlce (1996-2020)

 

KALENDARIUM

Kalendarium wydarzeń w Archiwum Państwowym w Siedlcach (od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r.)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie