PRACE ARCHIWALNO-KONSERWATORSKIE

Rada naukowa

prof. Alieksiej Gawrilenkow (Smoleńsk, Rosja)

dr hab. Andrzej Gil (Lublin)

dr Tomasz Jaszczołt (Warszawa)

dr Jiudas Jovaisa (Wilno, Litwa)

prof. dr hab. Leszek Zasztowt (Warszawa)