PRACE ARCHIWALNO-KONSERWATORSKIE

Redakcja

dr hab. Adam Bobryk

dr Rafał Dmowski

dr Urszula Głowacka-Maksymiuk

Ewa Kozarska (redaktor statystyczny)

dr hab. Joanna Kuć (redaktor językowy)

Marcin Krasuski (sekretarz)

dr hab. Dariusz Magier (redaktor wersji elektronicznej)

dr Grzegorz Welik (redaktor naczelny)