Zasady etyczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Redakcja czasopisma Prace Archiwalno-Konserwatorskie przestrzega zasad sformułowanych przez Committee on Publication Ethics (COPE) dotyczących wszystkich zadań i obowiązków redaktorów, recenzentów, autorów oraz czytelników, także w zakresie konfliktu interesów i prawdziwości podawanych danych odnośnie źródeł finansowania badań, których efektem jest publikacja (grant, dotacja).

Wykryte nadużycia w tym zakresie będą badane w celu zapewnienia rzetelności badań. Również stwierdzenie plagiatu przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania skutkować będzie procedurą zalecaną w takich przypadkach przez COPE.

Treści publikowane w czasopiśmie są poddawane podwójnie ślepym recenzjom (Double Blind).

Redakcja będzie przeciwdziałać wszelkim przejawom nierzetelności, fałszowania i wymyślania danych oraz zatajaniu prawdziwych źródeł, z jakich czerpało się podczas przygotowywania swoich tekstów, naruszają one bowiem elementarne zasady etyki wydawniczej.

W przypadku wykrycia takich przypadków, Redakcja czasopisma zażąda wyjaśnień i podejmie odpowiednie kroki; może to ostatecznie obejmować wycofanie danego artykułu i uniemożliwienie autorowi publikowania nowych artykułów w czasopiśmie oraz powiadomienie odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, edytorów naukowych itp.).