Bieżący zeszyt

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZESZYT 23 (2022)

 ukazał się 28 listopada 2022 r.

 

Strona redakcyjna i spis treści

 

ARTYKUŁY i ROZPRAWY

 

MAŁGORZATA ROSPARA

Piotr Artomiusz (1552-1609) - rezydent węgrowskiego zboru reformacyjnego

 

MIROSŁAW ROGUSKI

Porucznik Maciej Roguski i jego najbliżsi. Przyczynek do dziejów szlachty powiatu węgrowskiego w XIX wieku

 

BOGUSŁAW NIEMIRKA

Historia powstania i upadku fortuny Ludwika Bienieckiego w świetle źródeł notarialno-hipotecznych

 

ANDRZEJ CHOJNACKI

Iganie w czasach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego. Bitwa pod Iganiami

 

FRANCISZEK GRYCIUK

Żydzi w rolnictwie powiatu konstantynowskiego w latach 1867-1912

 

WITOLD OKNIŃSKI

Pierwsze kobiety lekarki w Siedlcach

 

RAFAŁ DMOWSKI

Okoliczności przeniesienia Wyższego Seminarium Duchownego z Janowa Podlaskiego do Siedlec w 1939 r.

 

STUDIA I MATERIAŁY

 

MARCIN MACIEJ KRASUSKI

Źródła do dziejów społeczności gminy Jakusze w zasobie Archiwum Państwowego w Siedlcach

 

GRZEGORZ WELIK

Wykazy budynków zniszczonych w Siedlcach podczas działań wojennych w 1939 i 1944 r.

 

JOANNA KACPROWICZ

Systematyzacja rzeczowa niemieckich afiszów okupacyjnych z lat 1939-1944 z terenu powiatu siedleckiego i sokołowskiego

 

DARIUSZ MAGIER

Kryptonim "Archiwum". Plan przedsięwzięć operacyjnych Służby Bezpieczeństwa PRL wobec Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (1976-1990)

 

RECENZJE

 

MARCIN MACIEJ KRASUSKI

Recenzja książka dra Jana Rzewuskiego pt. "Parafia rzymskokatolicka w Łukowie w okresie średniowiecza i w czasach nowożytnych, od XIII do XX wieku", Łuków 2021

 

PIOTR DUDZIKOWSKI

Recenzja rozprawy doktorskiej Przemysława Wojciechowskiego pt. "Ochrona i konserwacja zasobu w Archiwach Państwowych w Polsce", UAM, Poznań 2014

 

KRONIKA

 

Kalendarium wydarzeń w Archiwum Państwowym w Siedlcach (od 1 października 2020 r. do 20 października 2022 r.)